10 Stt Hay Về Khói Thuốc, Câu Nói Hay Nhất Về Hút Thuốc

1. Thuốc lá thì gây ung thư. Còn em thì gây tương tư dài hạn.

2. Thuốc lào nâng cao sĩ diện, thuốc phiện sĩ diện càng cao.

3. Hút thuốc không phải là ngầu. Hút thuốc là để đi cầu đỡ hôi.

4. Chưa đi chưa biết Lào Cai. Đi rồi mới biết phải cai thuốc lào.

5. Nơi đây vẫn chỗ ta ngồi. Chén trà điếu thuốc thiếu người anh em.

6. Hút thuốc có lợi cho môi trường vì nó làm cho con người chết dần.

7. Điếu thuốc tàn còn chỗ để gạt, tình phai nhạt biết trôi dạt về đâu.

8. Điếu thuốc tàn bên ly Cafe đắng. Tình đã tàn, thì sẽ vắng 1 trong 2.

9. Điếu thuốc tàn bên ly cafe cạn, cuộc đời khốn nạn biết kết bạn cùng ai.

10. Rượu uống vào gan hân hoan ca hát. Thuốc lá vào phổi bát ngát hương thơm.

11. Điếu thuốc đen thở ra làn khói trắng. nhìn cuộc đời đổi trắng thấy đen.

12. Điếu thuốc rớt xuống đất tao nhặt lên hút lại. Anh em chơi mất dạy đéo chơi lại lần hai.

Nguồn bài viết: Wap102.Com
# Xem Thêm